Chi tiết playlist

Acoustic & Live Performance

Bài hát : 49 bài

Thời gian :

  • Phát đúng giờ
  • Phát ngẫu nhiên

Danh sách playlist

Tên bài hát Nghệ sĩ Chất lượng Thời gian
1
I Have Nothing(The Voice Performance) - Cheesa
Cheesa
320 kbps 00:03:46
2
The Voice Within (The Voice Performance) - Sarah Lloyde
Sarah Lloyde
320 kbps 00:04:33
3
Stupid Boy (The Voice Performance) - Cassadee Pope
Cassadee Pope
320 kbps 00:03:39
4
This Dance - David Benoit,Jane Monheit
David Benoit,Jane Monheit
320 kbps 00:04:29
5
Ave Maria (The Voice Performance) - Fatai V
Fatai V
320 kbps 00:03:49
6
Over The Rainbow (The Voice Performance) - Rachael Leahcar
Rachael Leahcar
320 kbps 00:02:52
7
Can’t Help Falling In Love (The Voice Performance) - Jaclyn Lovey
Jaclyn Lovey
320 kbps 00:02:56
8
Paroles Paroles - Dalida,Alain Delon,Guy Motta
Dalida,Alain Delon,Guy Motta
320 kbps 00:04:06
9
One Of Us(The Voice Performance) - Katrina Parker
Katrina Parker
320 kbps 00:03:25
10
Lights(The Voice Performance) - Melanie Martinez
Melanie Martinez
320 kbps 00:02:43
11
Fly Away - David Benoit,Jane Monheit
David Benoit,Jane Monheit
320 kbps 00:04:53
12
Someone Like You(The Voice Performance) - Angel Taylor
Angel Taylor
320 kbps 00:03:48
13
Torn (The Voice Performance) - Cassadee Pope
Cassadee Pope
320 kbps 00:03:28
14
A Thousand Years(The Voice Performance) - Celica Westbrook
Celica Westbrook
320 kbps 00:03:42
15
Seven Nation Army(The Voice Performance) - Melanie Martinez
Melanie Martinez
320 kbps 00:02:56
16
Shooting Star (The Voice Performance) - Rachael Leahcar
Rachael Leahcar
320 kbps 00:02:14
17
If I Were A Boy - Cheesa
Cheesa
320 kbps 00:03:10
18
Stars(The Voice Performance) - Amanda Brown
Amanda Brown
320 kbps 00:03:26
19
Let It Be Me - Jennifer Lopez
Jennifer Lopez
320 kbps 00:03:47
20
Dragonfly - David Benoit,Jane Monheit
David Benoit,Jane Monheit
320 kbps 00:02:55
21
Someone To Watch Over Me (The Voice Performance) - Rachael Leahcar
Rachael Leahcar
320 kbps 00:03:02
22
No One(The Voice Performance) - Whitney Myer
Whitney Myer
320 kbps 00:03:27
23
Thinking Out Loud (The Voice Performance) - Britton Buchanan,Jaclyn Lovey
Britton Buchanan,Jaclyn Lovey
320 kbps 00:02:30
24
Words - Rachael Leahcar
Rachael Leahcar
320 kbps 00:02:56
25
Already Gone(The Voice Performance) - Adriana Louise
Adriana Louise
320 kbps 00:03:42
26
Teenage Dream (The Voice Performance) - Kelsie Rimmer
Kelsie Rimmer
320 kbps 00:03:04
27
Hey There Delilah(The Voice Performance) - Erin Martin
Erin Martin
320 kbps 00:03:13
28
Hands (The Voice Performance) - Rachael Leahcar
Rachael Leahcar
320 kbps 00:03:54
29
Payphone (The Voice Performance) - Cassadee Pope
Cassadee Pope
320 kbps 00:02:43
30
Hit The Road Jack(The Voice Performance) - Melanie Martinez
Melanie Martinez
320 kbps 00:02:45
31
Feel The Light (From The "Home" Soundtrack) - Jennifer Lopez
Jennifer Lopez
320 kbps 00:04:52
32
Apologize(The Voice Performance) - Charlotte Sometimes
Charlotte Sometimes
320 kbps 00:03:08
33
Total Eclipse Of The Heart(The Voice Performance) - Cheesa
Cheesa
320 kbps 00:03:34
34
Love Yourself (The Voice Performance) - Moushumi
Moushumi
320 kbps 00:03:36
35
Nights In White Satin (Notte Di Luce) (The Voice Performance) - Rachael Leahcar
Rachael Leahcar
320 kbps 00:03:36
36
Don’t You Remember (The Voice Performance) - Paula Parore
Paula Parore
320 kbps 00:03:45
37
Jar Of Hearts(The Voice Performance) - Katrina Parker
Katrina Parker
320 kbps 00:03:35
38
Bulletproof(The Voice Performance) - Melanie Martinez
Melanie Martinez
320 kbps 00:02:53
39
Smile (The Voice Performance) - Rachael Leahcar
Rachael Leahcar
320 kbps 00:02:46
40
Never Enough (The Voice Performance) - Sharane Calister
Sharane Calister
320 kbps 00:03:29
41
Love Will Light The Way - David Benoit,Jane Monheit
David Benoit,Jane Monheit
320 kbps 00:03:28
42
Wonderwall (The Voice Performance) - Peta Jeffress
Peta Jeffress
320 kbps 00:02:24
43
Stay(The Voice Performance) - Gwen Sebastian
Gwen Sebastian
320 kbps 00:03:44
44
Say Aah(The Voice Performance) - Lindsey Pavao
Lindsey Pavao
320 kbps 00:02:58
45
White Horse(The Voice Performance) - Nathalie Hernandez
Nathalie Hernandez
320 kbps 00:03:34
46
Coming Home Again - Rachael Leahcar
Rachael Leahcar
320 kbps 00:04:25
47
The Last Tear (The Voice Performance) - Kyla Jade
Kyla Jade
320 kbps 00:04:18
48
I Can’t Make You Love Me(The Voice Performance) - Lex Land
Lex Land
320 kbps 00:03:37
49
Stupid Boy(The Voice Performance) - Casey Weston
Casey Weston
320 kbps 00:03:29